Prindi | E-postile | Salvesta 
arheoloogia
archaeology
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Teadus, mis uurib minevikku peamiselt arheoloogilistele allikatele ja meetoditele tuginedes.
Asendab:arheoloogiateadus
muinasajateadus
muinasteadus
Laiemad:ajalooteadus historical science
sotsiaalteadused social sciences
Kitsamad:ajalooline arheoloogia historical archaeology
allveearheoloogia underwater archaeology
arheobotaanika archaeobotany; plant remains (archaeol.)
arheomeetria archaeometry
arheometallurgia archaeometallurgy
asustusarheoloogia settlement archaeology
avalik arheoloogia public archaeology
bioarheoloogia bioarchaelogy
eksperimentaalarheoloogia experimental archaeology
esiajalooline arheoloogia prehistoric archaeology
etnoarheoloogia ethnoarchaeology
geoarheoloogia geoarchaeology
klassikaline arheoloogia classical archaeology
kognitiivne arheoloogia cognitive archaeology
kogukonnaarheoloogia community archaeology
kontekstuaalne arheoloogia contextual archaeology
käitumuslik arheoloogia behavioral archaeology; behavioural archaeology
laboratoorne arheoloogia laboratory archaeology
linnaarheoloogia urban archaeology
maastikuarheoloogia landscape archaeology
merearheoloogia maritime archaeology
militaararheoloogia battlefield archaeology; military archaeology
märgalaarheoloogia wetland arhcaeology
piibliarheoloogia Biblical archaeology
päästearheoloogia rescue archaeology
ruumiarheoloogia spatial archaeology
soorollide arheoloogia gender archaeology
sotsiaalarheoloogia social archeology
surmaarheoloogia archaeology of burial grounds; archaeology of death and burial; funerary archaeology; mortuary archaeology
teoreetiline arheoloogia archaeological theory; theoretical archaeology
tõlgendavad arheoloogiad interpretive archaeologies
tööstusarheoloogia industrial archaeology
õhuarheoloogia aerial archaeology
Seotud:arheoastronoomia archaeoastronomy
arheogeneetika archaeogenetics
arheoinformaatika archaeoinformatics
arheoloogiamuuseumid archaeological museums
arheoloogiapärand archaeological heritage
arheoloogid archaeologists
arheoloogiline kohtumeditsiin forensic archaeology
arheoloogilised kultuurid archaeological cultures
arheoloogilised välitööd archaeological fieldworks
harrastusarheoloogia amateur archaeology
kultuuriantropoloogia cultural anthropology
muistised antiquities; sites (archaeol.)
Valdkonnad:56 AJALUGU. ARHEOLOOGIA.