Prindi | E-postile | Salvesta 
looduskaitse
conservation of wildlife; nature protection
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Loodushoidlik inimtegevus, mis hõlmab nii ühiskondlikke kui riiklikke meetmeid.
Asendab:elukaitse
loodushoid nature preservation
Laiemad:keskkonnakaitse environment protection
Kitsamad:elupaigakaitse habitat protection
kaitsekorraldus nature protection regulation
liigikaitse protection of species
linnukaitse bird protection
loodusvarade kaitse resources conservation
loomastikukaitse fauna conservation
maapõuekaitse protection of bowels of the earth
maastikukaitse landscape conservation; landscape protection
rannikukaitse conservation of coastal region; protection of coastal area
soode kaitse wetland protection
taimestikukaitse plant protection
veekaitse water pollution control; water protection
veekogude kaitse conservation of water bodies; protection of water bodies
Seotud:ellujäämus survival
hävimisoht danger of extinction
looduskaitsealad nature preserves; wildlife reserves
looduskaitsebioloogia conservation biology
looduslikud pühapaigad sacred natural sites
maastikuhooldus landscape management
maastikukaitsealad landscape protection areas; protected landscapes
ohustatud liigid endangered species
punane raamat Red Data Book
UNESCO maailmapärand UNESCO World Heritage
ürgloodus primeval nature; pristine nature; unspoilt nature; virgin nature
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.