Prindi | E-postile | Salvesta 
kaardid
maps
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Asendab:geograafilised kaardid geographical maps
Laiemad:infograafika infographics; information graphics
kaarditeavikud cartographic materials
kartograafia cartography
Kitsamad:ajalookaardid historical maps
ajaloolised kaardid historical maps; old maps
digitaalkaardid digital maps; numerical maps
geoloogilised kaardid geological maps
geomorfoloogilised kaardid geomorphological maps
halduskaardid administrative maps
hüdrogeoloogilised kaardid hydrogeological maps
hüdrograafilised kaardid hydrographic charts
ilmakaardid meteorological charts
kaitsealakaardid maps of protected areas
kartogrammid statistical maps
katastrikaardid cadastral maps
keelekaardid linguistic maps
kliimakaardid climatic maps
kontuurkaardid contour maps
kõrgussuhete kaardid hypsometric maps
lennukaardid aeronautical charts; aviation maps
levikukaardid distribution maps
loodusgeograafilised kaardid physical maps
loomastikukaardid animals maps
majanduskaardid economy maps
matkakaardid hiking maps; trekking maps
merekaardid nautical charts; navigational charts
metsakaardid forest maps; wood maps
mullastikukaardid soil maps
navigatsioonikaardid navigational charts
okeanograafilised kaardid oceanographic charts
orienteerumiskaardid orienteering maps
ortofotokaardid orthophoto maps; photomaps
piltkaardid pictorial maps
plotterkaardid plotted maps
poliitilised kaardid political maps
põhikaardid base maps
põllumajanduskaardid agricultural maps
rahvastikukaardid population maps
rajalegendid roadbooks
raudteekaardid railway maps
sidekaardid communication maps
siseveekogude kaardid maps of inland waterbodies
sõjaväekaardid military topographical maps
taevakaardid celestial maps
taimkattekaardid vegetation maps
teedekaardid road maps
topograafilised kaardid topographic charts
turismikaardid tourist maps
veeteede kaardid waterway maps
verstakaardid verst maps
õppekaardid study maps
üldgeograafilised kaardid regional maps
Seotud:atlased atlases
gloobused globes
kaardikogud map collections
kaardiõpetus
plaanid (joonised) plans (drawings)
temaatiline kartograafia thematic cartography
Valdkonnad:53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.
59 GEOGRAAFIA. GEODEESIA. KARTOGRAAFIA.