Prindi | E-postile | Salvesta 
tööjõud
labour force; work force
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:inimressursid human resources
inimtööjõud manpower
tööjõuressursid
töötav rahvastik employed population; working population
Laiemad:ressursid resources
sotsiaalne kapital social capital
tootmistegurid factors of production
Kitsamad:kvalifitseeritud tööjõud qualified workforce
personal personnel; staff
töötajad employees; workers
töötavad lapsed children's employment; employment of children; working children
välistööjõud expatriate workers; foreign workers
Seotud:kapitali-tööjõu suhe capital labour ratio
majandusaktiivne rahvastik economically active population
personalijuhtimine human resource management; personnel management; staff management
tootlikud jõud forces of production; productive forces
tootmisressursid
töö labour; work
tööhõivepoliitika employment policy
tööjõu vaba liikumine free movement of labour
tööjõu voolavus labour turnover
tööjõu-uuringud labour force surveys
tööjõupakkumine labour supply
tööjõuvajadus labour requirements; manpower needs
tööstustöölised industrial workers
töötud unemployed labour force
tööturg labour market
Valdkonnad:08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.