Prindi | E-postile | Salvesta 
informaatika
informatics
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:arvutiasjandus
Laiemad:rakendusteadused applied sciences
tehnika engineering; technology
Kitsamad:andmetöötlus data processing
arheoinformaatika archaeoinformatics
bioinformaatika bioinformatics
geoinformaatika geographic information science; geoinformatics; GISc
infosüsteemid information systems
infotehnoloogia information technology
infoturve information security
intellektitehnika artificial intelligence
keskkonnainformaatika environmental informatics
majandusinformaatika business informatics; economic informatics
meditsiiniinformaatika clinical informatics; medical informatics
programmeerimine computer programming
süsteemiarendus system development
tarkvaraarendus software development
tarkvaratehnika software engineering
telemaatika telematics
ökoinformaatika ecoinformatics; ecological informatics
Seotud:arvutid computers
arvutiteadus computer science; theoretical computer science
automaatika automatics
informaatikud informatics scientists
süsteemanalüütikud systems analysts
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.