Prindi | E-postile | Salvesta 
inimökoloogia
human ecology
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:antropoökoloogia anthropoecology
inimese ökoloogia
Laiemad:inimese bioloogia human biology
ökoloogia ecology
Seotud:autökoloogia autecology
Chicago koolkond (sotsiol.) Chicago school (sociology)
elamiskõlblikkus habitability
elukvaliteet quality of life
inimgeograafia human geography
keskkonnatehnika ecotechnology; environmental engineering; environmental technology
sotsiaalne planeerimine social planning
sotsiaalökoloogia social ecology
sünökoloogia synecology
Valdkonnad:12 SOTSIAALPOLIITIKA.
19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
25 BIOLOOGIA. MIKROBIOLOOGIA. GENEETIKA. ANTROPOLOOGIA.
28 MEDITSIIN. BIOKEEMIA. ANATOOMIA. FÜSIOLOOGIA. FARMAKOLOOGIA. KOSMEETIKA.