Prindi | E-postile | Salvesta 
perekond
family
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:pered
Kitsamad:abielupaarid married couples
emad mothers
isad fathers
kasupered stepfamilies
kärgpered blended families
laiendatud perekonnad extended families
lapsevanemad parents
lasterikkad pered large families; prolific families
noored pered
pojad juniors; sons
suurpered big families
tuumperekonnad nuclear families
tütred daughters
uuspered remarried families; stepfamilies
vaegperekonnad broken families
vanavanemad grandparents
Seotud:abielu marriage
abielulahutus divorce
abikaasad spouses
kodu home
leibkonnad households
lesed widowers; widows
perekonna taasühinemine family reunification
perekonnad families
perekonnademograafia family demography
perekonnaeetika family ethics
perekonnapsühholoogia family psychology
perekonnasotsioloogia sociology of the family
perekonnauuringud family studies
perekonnaõpetus family life education
perekonstellatsioonid family constellations
peremärgid farm-marks; property marks
perenõustamine family counselling
perepoliitika family policy
perepuhkus family holiday; family vacation
perepärimus family lore; family tradition
peresuhted family relations; family relationships
pereteraapia family therapy
sugulased relatives
talupered households
töö- ja pereelu ühitamine reconciliation of professional and family life; reconciliation of work and family life; reconciling work and family life
üksiklapsed only children
üksikvanemad single parents
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.
17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.