Prindi | E-postile | Salvesta 
ohtlikud ained
hazardous materials
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:kahjustavad ained
ohtlikud kemikaalid hazardous chemicals
Kitsamad:dioksiinid dioxins
lõhkeained explosives; flares
mürgid noxae; poisons
plahvatusohtlikud ained explosive materials; explosives
polüklorobifenüülid PCBs; polychlorinated biphenyls
põlevad vedelikud combustion liquids
radioaktiivsed ained radioactive materials; radioactive substances
sööbeained caustic substances; corrosive substances
süttivad gaasid flammable gases
Seotud:kemikaalid chemicals
kemikaaliohutus chemical safety
ohtlikud jäätmed hazardous waste
ohtlikud veosed hazardous freight; hazardous load
teratogeenid teratogens
vingumürgistus carbon monoxide poisoning
Valdkonnad:11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
28 MEDITSIIN. BIOKEEMIA. ANATOOMIA. FÜSIOLOOGIA. FARMAKOLOOGIA. KOSMEETIKA.