Prindi | E-postile | Salvesta 
sõnaühendid
phrases; syntagms; word-combinations
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:fraasid
süntagmad
Laiemad:süntaks syntax
Kitsamad:fraseologismid idioms; phraseological expressions; phraseological units
nimisõnafraasid noun phrases
verbifraasid verb phrases
Seotud:kollokatsioonid collocations
lisand (keelet.) aposition
rektsioon government (linguistics); regimen
sõnavara vocabulary
valents (keelet.) valency (linguistics)
väljendid expressions; phrases
ühildumine (keelet.) agreement (linguistics)
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.