Prindi | E-postile | Salvesta 
sulamid
alloys
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Makroskoopiliselt homogeensed metallilised materjalid, mis koosnevad kahest või enamast keemilisest elemendist.
Asendab:metallisulamid
Laiemad:konstruktsioonimaterjalid construction materials
metallid metals
Kitsamad:alumiiniumisulamid aluminium alloys
binaarsulamid binary alloys
hõbedasulamid silver alloys
intermetalsed ühendid intermetallic compounds
kaltsiumisulamid calcium alloys
kergsulamid light alloys; low-density alloys
kroomisulamid chrome alloys; chromium alloys
kullasulamid gold alloys
kõvasulamid hard metals
magneesiumisulamid magnesium alloys
malm cast iron; foundry iron
niklisulamid nickel alloys
pniktiidid pnictide
rauasulamid ferroalloys; ferrous alloys; iron alloys
rauavabad sulamid nonferrous alloys
talliumisulamid thallium alloys
tantaalisulamid tantalum alloys
tehneetsiumisulamid technetium alloys
teras steel
ternaarsed sulamid ternary alloys
titaanisulamid titanium alloys
vasesulamid copper alloys
Seotud:legeerimine alloying
martensiit martensite
metallitööstus metal industry; metalworking industry
metalliõpetus metal science; physical metallurgy
metalliühendid metallic compounds
metallurgiakeemia metallurgical chemistry
sulatus melting (physics); smelting (physics)
tahked lahused solid solutions
Valdkonnad:39 MASINAEHITUS. METALLITÖÖSTUS. METALLURGIA. MÄENDUS.