Prindi | E-postile | Salvesta 
informatsioonivabadus
freedom of information
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Õigus saada kindlatel tingimustel ametiasutuste dokumentides sisalduvat informatsiooni. Informatsioonivabadust tagavaks seaduseks Eestis on 'Avaliku teabe seadus'.
Asendab:infovabadus
Laiemad:põhiõigused civil liberties; civil rights; constitutional rights; fundamental rights
vabadus freedom; liberty
Seotud:avalik teave public information
haldusõigus administrative law
infoeetika information ethics
juurdepääs infole access to information; transparency (inform.)
sõnavabadus free speech; freedom of expression; freedom of speech
Valdkonnad:11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
13 ÕIGUS.