Prindi | E-postile | Salvesta 
klassifitseerimine
classification
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:klassifikatsioon (mat.) classification (math.)
liigitus
süstematiseerimine (teadus) systematization
Laiemad:graafiteooria graph theory
matemaatiline statistika mathematical statistics
programmeerimine computer programming
Kitsamad:diskriminantanalüüs discriminant analysis
hägusloogika fuzzy logic
puud (mat.) trees (math.)
Seotud:klassifikatsioonid classifications
klasteranalüüs cluster analysis
klastrid clusters
liigitamine (rmtk.) classification (library)
mustriotsing pattern discovery; pattern mining; pattern search
tüpiseerimine typology construction
tüpoloogia typology
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
03 TEADUS JA TEHNIKA. TEADUSKORRALDUS. TEADUSMETODOLOOGIA. KULTUUR.
21 MATEMAATIKA.