Prindi | E-postile | Salvesta 
noorsootöö
youth work
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:lastetöö children's work
Kitsamad:erinoorsootöö special youth work
Seotud:alaealiste komisjonid juvenile committees
huvitegevus hobby activity
kahjude vähendamine harm minimization; harm reduction
noored young people; youth
noorsooliikumised youth movements
noorsoopoliitika youth policy
noorsooprogrammid youth programmes
noorsootöötajad youth workers
noortekeskused youth centers
noorteorganisatsioonid youth organizations
sotsiaalpedagoogid social pedagogues
sotsiaalpedagoogika social pedagogy
uimastiennetus drug abuse prevention
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.