Prindi | E-postile | Salvesta 
sotsiaaltoetused
allowances; social benefits; welfare benefit; welfare grant
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:abiraha allowance; subsidy
Laiemad:hüvitised amends; benefits; compensations; indemnities
riigikulud government spendings; national expenditure
sotsiaalkindlustus social insurance; social security
toetused contributions; supports
Kitsamad:lastetoetused children's allowances
matusetoetus funeral benefit; funeral grants; funeral subsidies
peretoetused family allowances
sõidutoetused transportation benefits
toimetulekutoetused subsistence benefits
töötuabiraha dole; severance pay; unemployment assistance
töövõimetoetus working ability allowance
õppetoetused training allowances
Seotud:isiklik eelarve personal budget
kodanikupalk basic income; citizen's income; universal basic income
pensionid pensions
riiklikud toetused governmental aids; public subventions; state aid
sotsiaalhoolekanne social welfare
sotsiaalkulud social costs
sotsiaalteenused social services
Valdkonnad:12 SOTSIAALPOLIITIKA.