Prindi | E-postile | Salvesta 
integreeritud õpe
cross-curricular teaching; integrated teaching; interdisciplinary teaching
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Integreeritud õppe eesmärk on toetada õpitud teadmiste ja oskuste seostamist õppeaine piires, ainevaldkondades ning erinevate õppeainete ja ainevaldkondade vahel.
Asendab:integreeritud õpetus
lõimitud õpe integrated learning
lõimõpe
õppeainete lõimimine subject integration
õppeainetevahelised seosed
Laiemad:õpetamine teaching
õppemeetodid teaching methods
Kitsamad:lõimitud aine- ja keeleõpe CLIL; content and language integrated learning
üldõpetus general teaching
Seotud:integreeritud õppekavad integrated curriculum
üldpädevused general competencies
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.