Prindi | E-postile | Salvesta 
õppemeetodid
teaching methods
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:didaktilised meetodid didactic methods
õpetamismeetodid instructional methods
Laiemad:didaktika didactics; scholarship of teaching and learning
Kitsamad:aktiivõpe action learning
arvutipõhine õpe CAI; computer assisted instruction; computer assisted learning; computer based teaching; computer-aided learning
audiovisuaalne õpe audiovisual instruction
avastusõpe discovery learning; exploratory learning
Berlitzi meetod Berlitz method
dialoogimeetodid dialogue methods
dialoogõpe dialogic learning
draamaõpe drama in education
induktiivne meetod inductive method
integreeritud õpe cross-curricular teaching; integrated teaching; interdisciplinary teaching
intensiivõpe accelerated learning; intensive training
interaktiivõpe interactive learning; peer instruction
keelekümblus language immersion
m-õpe mobile learning
mikroõpe microlearning
mnemotehnika mnemotechnics
moodulõpe modular study; modular teaching; modular training
probleemõpe problem oriented education; problem teaching; problem-based learning
programmõpe programmed instruction; programmed learning
projektõpe project learning; project-based learning
reflektiivõpe reflective learning; reflective teaching
sugestiivõpe suggestopedia
tuutorõpe tutoring
uurimuslik õpe inquiry learning
õppemängud didactic games; educational games
ümberpööratud klassiruum backwards classroom; flipped classroom; inverted classroom
Seotud:heuristika heuristic methods; heuristics
õpetamine teaching
õpetamise metoodika teaching methodology; teaching methods
õppeprotsess learning process
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.