Prindi | E-postile | Salvesta 
hindamine
assessment; estimation; valuation
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:evalvatsioon evaluation
Kitsamad:boniteerimine valuating
enesehindamine self-assessment
ettevõtete väärtuse hindamine assessment of the enterprise's value
info hindamine information evaluation
keskkonnamõju hindamine environmental assessment; environmental impact analysis; environmental impact assessment
kinnisvara hindamine real estate valuation
kujundav hindamine formative assessment
loendamine counting
maa hindamine land valuation
neuropsühholoogiline hindamine neuropsychological assessment; neuropsychological evaluation
olelusringi hindamine LCA; life cycle assessment
organisatsiooni enesehindamine organizational self-assessment
organoleptiline hindamine organoleptic analysis
punktiarvestus scoring
riskianalüüs risk analysis; risk assessment; risk evaluation
sisehindamine internal evaluation
statistiline hindamine statistical estimation
tervisemõju analüüs health impact assessment
tingliku hindamise meetod contingent valuation method
töö hindamine job evaluation
vastavushindamine conformity assessment
Seotud:atesteerimine attesting; evaluation of one's services
eksamid examinations; exams
hinded marks
hinnangud assessments; estimates
koolijõudlus school performance
ümberhindamine reappraisal; reassessment
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.