Prindi | E-postile | Salvesta 
roomakatoliku kirik
Roman Catholic Church
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:katoliku kirik Catholic Church
läänekirik Western Church
rooma-katoliku kirik
Laiemad:kirikud (org.) churches
Kitsamad:mariaviidid Catholic Church of the Mariavites; Mariavite Church; Mariavite Old Catholic Church; Mariavites; Old Catholic Mariavite Church
Seotud:abtid abbots
apostellik nuntsiatuur apostolic nunciature
diakonid deacons
indulgentsid indulgences
inkvisitsioon Inquisition
investituuritüli investiture controversy
jansenism Jansenism
kanooniline õigus canon law
kardinalid cardinals
katoliiklus Catholicism
kirikulõhe schism
konklaav conclave
konkordaadid concordates; covenants
mariolaatria mariolatry
maroniidid Maronites
nuntsiused apostolic nuncios; papal nuncios
ordud orders (societies)
paavstid popes
paavstlus papacy
piiskopkonnad bishoprics; eparchies
preestrid priests
Püha Tool Apostolic See
Roosipärg Rosary
toomkapiitlid cathedral chapters
uniaadid Uniates
vaimulikud ordud religious orders
vanakatoliku kirik Old Catholic Church
Valdkonnad:02 RELIGIOON. TEOLOOGIA. ESOTEERIKA.