Prindi | E-postile | Salvesta 
diskursusanalüüs
discourse analysis
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Teksti ja kõne tegelike struktuuride analüüsimine. Uurimisobjektiks on mitmesugused kirjalikud tekstitüübid, suuline dialoogiline suhtlus, teksti ja konsituatsiooni, laiemalt ka teksti ja ühiskonna suhted.
Asendab:diskurss
diskursus discourse
Laiemad:kvalitatiivsed uurimismeetodid qualitative research methods
Kitsamad:fookus (keelet.) focus (ling.)
kriitiline diskursusanalüüs CDA; critical discourse analysis
tekstianalüüs textual analysis
vestlusanalüüs conversation analysis
Seotud:keelekasutus language usage
multimodaalne suhtlus multimodal communication
sotsiolingvistika sociolinguistics
vestlus conversation
Valdkonnad:03 TEADUS JA TEHNIKA. TEADUSKORRALDUS. TEADUSMETODOLOOGIA. KULTUUR.
06 PSÜHHOLOOGIA.
07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
54 KEELETEADUS. KEELED.