Prindi | E-postile | Salvesta 
automaatikasüsteemid
automatic control systems
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:automaatjuhtimissüsteemid
küberneetilised süsteemid cybernetic systems
Laiemad:automaatika automatics
süsteemid systems
Kitsamad:adaptiivsüsteemid adaptive systems
avatud süsteemid open systems
diskreetsed süsteemid discrete systems
hägusloogilised juhtimissüsteemid fuzzy logic control systems
invariantsed süsteemid
iseorganiseeruvad süsteemid self organizing systems
järgivsüsteemid servomechanisms
lineaarsüsteemid linear systems
mikrokontrollerid microcontrollers
mitmemõõtmelised süsteemid multidimensional systems; multivariable systems
parveintellekt swarm intelligence
pidevajasüsteemid continuous-time systems
reaalajasüsteemid real time systems
releekaitse
suletud süsteemid closed systems
tagasisidega juhtimissüsteemid feedback control systems
tarkvõrgud smart grids
Turingi masin Turing machine
Seotud:automaatjuhtimine automatic control
intellektitehnika artificial intelligence
intelligentsed robotid intelligent robots; smart robots
süsteemide dünaamika systems dynamics
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.