Prindi | E-postile | Salvesta 
diskussioonid
discussions
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:arutelud discourses
debatid debates
Laiemad:aktiivõpe action learning
interaktiivõpe interactive learning; peer instruction
õppevormid forms of study
Kitsamad:ajurünnak brainstorming
väitlus argument (process)
ümarlaud roundtable
Seotud:dialoogimeetodid dialogue methods
disputatsioonid disputations
foorumid forums
grupiotsustamine group decision-making
konverentsid conferences
poleemika controversy; polemics
seminarid seminars
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
18 AJAKIRJANDUS. KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA. REKLAAM.