Prindi | E-postile | Salvesta 
ökosüsteemid
ecological communities; ecosystems
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:biogeotsönoos biogeocoenosis
Laiemad:bioomid biomes
biosfäär biosphere
looduskeskkond natural environment
Kitsamad:maismaaökosüsteemid terrestrial ecosystems
metsaökosüsteemid forest ecosystems
saarelised ökosüsteemid island ecosystems
suletud ökosüsteemid closed ecological systems
veeökosüsteemid aquatic ecosystems
ökotoobid ecotopes
Seotud:elupaigad habitats
kooslused biological communities; biotic community; community (biology)
liigiline koosseis species composition
liigirikkus species diversity; species richness
metagenoomika metagenomics
suktsessioon (ökol.) succession (ecology)
ökoloogia ecology
ökoloogiline taastamine ecological restoration
ökoloogiline tasakaal ecological balance
ökoregioonid ecoregions
ökosüsteemi teenused ecosystem services
ökotonid ecotones
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
25 BIOLOOGIA. MIKROBIOLOOGIA. GENEETIKA. ANTROPOLOOGIA.