Prindi | E-postile | Salvesta 
mõjutustegevus
subversive leverage
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Välisriigi v. -institutsiooni huvidest lähtuv tegevus: avaliku arvamuse kallutamine poliitilise tegevuse legitimeerimiseks, mille lõppeesmärgiks võib olla jõu kasutamine rahvusvahel. suhetes, katse muuta õigusl. olukorda, dekonstrueerida vastase poliitilist ja riigiehituslikku riigikorraldust mingi eesmärgi saavutamiseks (tegu võib olla nii sõjaliste, majanduslike, poliitiliste kui ka sotsiaalsete eesmärkidega).
Asendab:infomanipulatsioonid information based manipulations
informatsiooniline mõjutustegevus information based (influence) operations
informatsioonipõhine manipuleeriv tegevus
meediamanipulatsioonid media manipulations
vaenulik informatsiooniline mõjutustegevus
vaenulik informatsiooniline tegevus
Seotud:avalik arvamus public opinion; public perception
desinformatsioon disinformation; false information
diskrediteerimine discrediting
erioperatsioonid clandestine operations; covert operations; discreet operations; special forces operations; special operations
infooperatsioonid (sõj.) INFOOPS; information operations
infosõda information warfare
infoühiskond information society
kübersõda cyber war; cyber warfare; cyberwar
manipuleerimine manipulation
meedia mass media; media
mõjutamine affecting; influence
propaganda propaganda
psühholoogiline sõda psychological warfare; PSYWAR
valetamine lying
õõnestustegevus subversion
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
13 ÕIGUS.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.
18 AJAKIRJANDUS. KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA. REKLAAM.