Prindi | E-postile | Salvesta 
irregulaarne sõjapidamine
irregular warfare; IW
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Nn. reguleerimata sõjapidamine (ei reguleeri traditsiooniline sõjaõigus); vägivaldne kokkupõrge riigi ja mitte­riikliku (irregulaarse) osapoole vahel, vastast ja valitsust mõjutatakse rahva kaudu. Suuremate sõjaliste ja rahutagamisoperatsioonide puhul täiendab heidutus- ja kujundavate operatsioonide läbiviimist.
Asendab:irregulaarsõjapidamine
Laiemad:sõda war; warfare
Seotud:asümmeetriline sõda asymmetric warfare; asymmetrical warfare
erioperatsioonid clandestine operations; covert operations; discreet operations; special forces operations; special operations
heidutus deterrence; deterrence theory
hübriidsõda hybrid warfare
infosõda information warfare
kübersõda cyber war; cyber warfare; cyberwar
luure intelligence; reconnaissance
mässud insurgencies
mässutõrje COIN; counterinsurgency
partisanisõda guerrilla war; partisan war
partisanivastane võitlus counter-guerrilla warfare; counterguerrilla operations
rahuvalveoperatsioonid peacekeeping operations
sissitegevus guerrilla warfare combat operations
sõjalised operatsioonid military operations
tavatu sõjapidamine unconventional warfare; UW
terrorism terrorism
terrorismivastane võitlus anti-terrorist operations; antiterrorism; counter-terrorism
tsiviil-militaarkoostöö civil-military cooperation
vastuluure counterintelligence
vastupanuliikumised resistance movements
õõnestustegevus subversion
Valdkonnad:15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.