Prindi | E-postile | Salvesta 
määruslaused
adverbial clauses
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Adverbiaallaused on harilikult pealause predikaadi vm lauseliikme vabad laiendid ja kuuluvad sisult kogu pealause juurde.
Asendab:adverbiaallaused
määruskõrvallaused
Laiemad:kõrvallaused dependent clauses; subordinate clauses
lausetüübid sentence types
põimlaused complex sentences
Kitsamad:otstarbelaused adverbial clauses of purpose
tingimuslaused adverbial clauses of condition; conditional clauses
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.