Prindi | E-postile | Salvesta 
töökohapõhine õpe
on-the-job education; on-the-job training; workplace training
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Eestis õppevorm, mis põhineb kutse-, eri- ja ametialasel ettevalmistusel ning millest praktika ettevõttes võii asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava kutseõppe osa kogumahust. Kutseõppe vormina levinud ka maailmas.
Asendab:ametiõpe töökohal workplace-based learning
töökohal õppimine learning in the workplace; work-based learning; workplace learning
töökohapõhine kutseõpe
õpipoisikoolitus apprentice training; apprenticeship; apprenticeship training
õpipoisiõpe apprentice education
Laiemad:kutseõpe vocational training
õppevormid forms of study
Seotud:praktikandid trainees
tööpraktika work practice; work-based practice
õpipoisid apprentices
õppepraktika practice (learning method); practice-based learning
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.