Prindi | E-postile | Salvesta 
riigikaitse
national defence
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:enesekaitse (riigid)
riigi enesekaitse
riiklik enesekaitse
Kitsamad:kaitselahingud defensive battles
kodanikukaitse civil defence; civilians security
kõikehõlmav lähenemine comprehensive approach
piirikaitse frontier defence
raketitõrje missile defence
rannakaitse coast defence
õhukaitse air defence
õhuturve air policing
Seotud:heidutus deterrence; deterrence theory
julgeolek security
julgeolekupoliitika security policy
kaitsekontseptsioonid defence concepts
kaitsekulutused defence expenditures; defence spending
kaitsepoliitika defence policy
kaitsetahe willingness to defend the state
kaitsevägi defence forces
militaarpoliitika military policy
militarism militarism
mittekallaletungilepingud non-agression treaties
relvastumine armament process
riigikaitseorganisatsioonid defence organizations
riigikaitseõpetus national defence instruction
riiklik julgeolek national security; security of a state
sõda war; warfare
sõjad wars
sõjaline valmisolek military readiness
sõjalised eraettevõtted private military companies
sõjalised kulud military expenditures
sõjaseisukord martial law; state of war
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.