Prindi | E-postile | Salvesta 
sotsiaalne sidusus
social cohesion
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Kirjeldab ühiskonna ja selle allüksuste, nt indiviidide, gruppide, ühenduste vahelisi suhteid. Sotsiaalset sidusust kirjeldatakse sotsiaalsete suhete tugevuse, jagatud väärtuste, ühiste arusaamade, ühise identiteedi, kõikide ühiskonnaliikmete usalduse, ebavõrdsuse leviku ja tunde kaudu, et kuulutakse samasse kogukonda. Sidususe saavutamiseks tuleb vähendada ühiskondlikku kihistumist, ebavõrdsust ja tõrjutust ning tugevdada sotsiaalseid suhteid ja sidemeid.
Asendab:grupi sidusus group cohesion
grupikuuluvus group cohesion
sidusus (sotsiol.) cohesion (sociology)
sotsiaalne ühtekuuluvus
ühiskonna sidusus
ühtekuuluvus (sotsiol.)
Seotud:grupisuhted group relations
kaasamine inclusion; involvement
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus economic and social cohesion
solidaarsus solidarity
sotsiaalne integratsioon social integration
sotsiaalne tõrjutus social exclusion
sotsiaalsed suhted social relations; social relationships
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.