Prindi | E-postile | Salvesta 
soolad
salts
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:anorgaanilised soolad inorganic salts
orgaanilised soolad organic salts
Laiemad:keemilised ühendid chemical compounds; compound substances
mittemetallilised maavarad nonmetalliferous minerals
settekivimid sedimentary rocks
Kitsamad:alginaadid alginates
boriidid borides
bromaadid bromates
evaporiidid evaporites
halogeniidid halides
hüdriidid hydrides
ioonsed vedelikud ionic liquids
karbiidid carbides
karboksülaadid carboxylates
karbonaadid carbonates
kloraadid chlorates
kromaadid chromates
nitraadid nitrates
nitriidid nitrides
nitritid nitrites
oksiidid oxides
püruvaat pyruvate
silitsiidid silicides
sulfaadid sulphates
sulfitid sulphites
tsüaniidid cyanides
vesinikkarbonaadid bicarbonates
Seotud:anorgaanilised ühendid inorganic compounds
estrid esters
ketoonid ketones
sool salt
soolakaevandused salt mines
Valdkonnad:24 KEEMIA. KEEMIATÖÖSTUS.