Prindi | E-postile | Salvesta 
otsustusteooria
decision theory; theory of judgement
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:Bayesi teooria Bayesian theory
Laiemad:majandusteooriad economic theories
matemaatiline statistika mathematical statistics
matemaatilised teooriad mathematical theories
operatsioonianalüüs operational research; operations analysis
teooriad theories
Kitsamad:minimaksülesanded minimax techniques
mänguteooria game theory
statistiline otsustusteooria statistical decision theory
Seotud:analüütilised meetodid analytical methods
dünaamiline planeerimine dynamic programming
kantianism Kantian; Kantianism
kasulikkusteooria utility theory
kõrgdimensionaalsed andmed high-dimensional data
küberneetika cybernetics
loogika logic
matemaatilised mudelid mathematical models
nõuandesüsteemid decision support systems
otsustamine decision making
riskiteooria risk theory
skeptitsism scepticism
tõenäosus probability
tõenäosusteooria probability theory
võrdlev analüüs comparative analysis
Valdkonnad:01 FILOSOOFIA. EETIKA. SEMIOOTIKA.
21 MATEMAATIKA.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.