Prindi | E-postile | Salvesta 
õõnestustegevus
subversion
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Riigi sõjalise, majandusliku või poliitilise tugevuse nõrgestamiseks kavandatud tegevus tema kodanike moraali, lojaalsuse või usaldatavuse õõnestamisega.
Asendab:diversioon diversion
õõnestus
Seotud:desinformatsioon disinformation; false information
diskrediteerimine discrediting
erioperatsioonid clandestine operations; covert operations; discreet operations; special forces operations; special operations
hübriidsõda hybrid warfare
irregulaarne sõjapidamine irregular warfare; IW
julgeolek security
külm sõda cold war
majandussõda economic warfare; white war
manipuleerimine manipulation
mõjutamine affecting; influence
mõjutustegevus subversive leverage
poliitiline sõda political warfare
propaganda propaganda
psühholoogiline sõda psychological warfare; PSYWAR
sabotaaž sabotage
tõejärgne ajastu post-truth era
vastuluure counterintelligence
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.