Prindi | E-postile | Salvesta 
digitaalne kihistumine
digital divide
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Inimesed eristatakse selle järgi, mil määral nad oskavad ja on motiveeritud kasutama erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning mil määral nad saavad neist kasu oma elukvaliteedi tõstmisel.
Asendab:digitaalne lõhe
infokihistumine
Laiemad:sotsiaalne kihistumine social stratification
Seotud:arvutioskus computer literacy
digipädevus digital competence
infoeetika information ethics
infopädevus information competencies
infotehnoloogia information technology
juurdepääs infole access to information; transparency (inform.)
kommunikatsioonitehnoloogia communication engineering
meediapädevus media literacy
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
18 AJAKIRJANDUS. KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA. REKLAAM.
36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.