Prindi | E-postile | Salvesta 
andmetöötlus
data processing
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:automatiseeritud andmetöötlus automatic data processing
elektrooniline andmetöötlus electronic data processing
raaltöötlus
Laiemad:informaatika informatics
Kitsamad:andmeanalüüs data analysis
andmeedastus data transmission
andmehaldus data management
andmekaeve data mining
andmekaitse data protection
andmepuhastus data cleaning
andmesisestus data entry
andmesäilitus data storage
andmetihendus data compression; data reduction
digiteerimine digitization
hajustöötlus distributed data processing
järjestiktöötlus serial processing
kaugtöötlus remote-access data processing
kodeerimine coding; encoding
kõrgjõudlusega andmetöötlus high-performance computing
mobiilandmetöötlus mobile computing
mustriotsing pattern discovery; pattern mining; pattern search
optiline andmetöötlus optical data processing
pakktöötlus batch processing
pilditöötlus image processing
pilvandmetöötlus cloud computing; sky computing
rööptöötlus parallel processing
sidustöötlus online processing
sortimine (inform.) sorting
statistiline andmetöötlus statistical data processing
tehingutöötlus (inform.) transaction processing
tekstitöötlus text processing
vallastöötlus offline processing
Seotud:ajajaotussüsteemid time sharing computer systems
andmed data
andmetöötlusseadmed data processing equipment
arvutisüsteemid computer systems
info information
infotöötlus computer-based information processing; information processing
klasteranalüüs cluster analysis
kodeerimisteooria coding theory
programmeerimiskeeled programming languages
tarkvara software
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.