Prindi | E-postile | Salvesta 
sõjavägi
armed forces; army
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Riiki sõjalise tegevusega kaitsev v. ründav jõud.
Asendab:armee
relvajõud
väed
Laiemad:militaarstruktuurid military structures
Kitsamad:kaitsevägi defence forces
okupatsiooniarmeed occupation armies
palgaarmeed professional armies; voluntary armies
rahvusvahelised relvajõud international military forces
reservväed reserve forces; reserve units
sõjaväestatud üksused paramilitary forces
väeliigid armed services
väeüksused military units
Seotud:družiinad druzhinas (hist.)
kaitsejõud defence forces
kaitsepoliitika defence policy
maakaitseväed home guards
maavägi land forces
militaarsotsioloogia military sociology; sociology of the military
sõjaline potentsiaal military power potential; war potential
sõjaväeakadeemiad military academies
sõjaväeametnikud military officials
sõjaväearstid army doctors; army physicians; army surgeons
sõjaväeatašeed military attaches
sõjaväebaasid military bases; military depots
sõjaväekaardid military topographical maps
sõjaväekohuslased conscripts; liable to military service
sõjaväekohustus compulsory duty to serve in the Defence Forces; mandatory duty to serve in the Defence Forces
sõjaväelased military personnel
sõjaväeline distsipliin military discipline
sõjaväeline väljaõpe military training
sõjaväelised auastmed military ranks
sõjaväelised diktatuurid military dictatorships
sõjaväelised kuriteod military offences
sõjaväelised organisatsioonid military organizations
sõjaväelised riigipöörded military coups
sõjaväelised valitsused military goverments
sõjaväemuusika army music
sõjaväemäärustikud military regulations
sõjaväeobjektid military facilities
sõjaväeorkestrid military bands
sõjaväepedagoogika military pedagogy
sõjaväepensionärid military pensioners
sõjaväepolitsei military police
sõjaväeraamatukogud army libraries
sõjaväeteenistusse võtmine conscription
sõjaväeterritooriumid military areas; military sites; military territories
sõjaväetransport military transport
sõjaväevormid military uniforms
väejuhatus command
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.