Prindi | E-postile | Salvesta 
kohtualused
accused (persons)
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Isik, kes on kohtuniku määrusega antud kohtu alla.
Asendab:kaebealused
süüalused
süüdistatavad
Laiemad:kriminaalkohtumenetlus criminal court proceedings
menetlusõigus law of procedure; procedural law
Seotud:kostjad defendants
kriminaalhooldusalused probationers
pooled (jur.) parties (law)
süüdimõistetud convicted offenders; convicted persons; convicts; sentenced persons
Valdkonnad:13 ÕIGUS.