Prindi | E-postile | Salvesta 
pensionid
pensions
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:elatusrahad subsistence allowances
Laiemad:hüvitised amends; benefits; compensations; indemnities
sotsiaalkindlustus social insurance; social security
tulud income; revenues
Kitsamad:kogumispension funded pension
riiklik pension state pension
toitjakaotuspension survivor's pension
tööpension retirement income
töövõimetuspension disability pension; incapacity pension
vanaduspension old-age pension; retirement pension
väljateenitud aastate pension superannuated pension
Seotud:isiklik eelarve personal budget
pensionifondid pension funds; retirement funds
pensionikindlustus pension insurance; retirement insurance
pensionipoliitika pension policy
pensionireformid pension reforms
pensionisüsteemid pension systems
pensionärid pensioners; retired persons
sotsiaaltoetused allowances; social benefits; welfare benefit; welfare grant
Valdkonnad:08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.