Prindi | E-postile | Salvesta 
nõustamine
counseling; counselling
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:konsulteerimine consulting
Kitsamad:e-nõustamine e-counseling; online counseling
karjäärinõustamine career counselling; career guidance
kasvatusnõustamine educational councelling
kogemusnõustamine peer counseling; peer support
konsultatsioonid consultations
konsultatsioonifirmad consulting firms
pastoraalne nõustamine pastoral counseling
perenõustamine family counselling
psühholoogiline nõustamine psychological counselling; psychological guidance
sotsiaalnõustamine social counseling
õppenõustamine school counselling
Seotud:arstlik konsultatsioon medical consultation
ettevõtluse tugisüsteemid business support
juhendamine instruction
kahjude vähendamine harm minimization; harm reduction
kriisiabi crisis aid
lepitamine conciliation ; reconciliation
mentorlus mentoring; mentorship
nõuanded advices; tips
nõuandetelefonid councelling lines
nõuandlad counselling centers
nõustajad counsellors; guidance officers
ohvriabi help for victims; victim support
psühhoteraapia psychotherapy
vaidluste lahendamine dispute resolution; dispute settlement; settlement of disputes
õigusabi legal aid
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
06 PSÜHHOLOOGIA.
07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.