Prindi | E-postile | Salvesta 
keskkonnamõju hindamine
environmental assessment; environmental impact analysis; environmental impact assessment
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnale avalduva mõju hindamine.
Asendab:keskkonnaekspertiis environmental expertise
ökoloogiline ekspertiis ecological examination
Laiemad:hindamine assessment; estimation; valuation
keskkonnakaitse environment protection
Seotud:keskkonnaaudit environmental auditing; green audit
keskkonnamõjud environmental effects; environmental impacts
keskkonnariski hindamine environmental risk assessment
keskkonnaseisund state of the environment
keskkonnasõbralikkus environmental performance
olelusringi hindamine LCA; life cycle assessment
roheline turundus green marketing
tervisemõju analüüs health impact assessment
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.