Prindi | E-postile | Salvesta 
täienduskoolitus
continuing training; further training; in-service training
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:erialane enesetäiendamine
pädevuskoolitus
täiendõpe continuing education; further education; refresher studies
Laiemad:koolitus schooling; training
Kitsamad:ettevõttesisene koolitus in-company training; training in organisation
juhtimiskoolitus management training
Seotud:elukestev õpe lifelong learning
erialaharidus professional education
erialane areng CPD; professional development
koolitusfirmad training companies
koolitusvajadused training needs
kutseharidus vocational education
lõputööd graduation theses
mitteformaalne haridus non-formal education
rahvaülikoolid folk high schools; universities extension
tuutorõpe tutoring
täienduskursused refresher courses
täiskasvanud õpilased adult students
täiskasvanuõpe adult education; education for adults
tööringlus job rotation
ümberõpe requalification (pedagogy); retraining
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.