Prindi | E-postile | Salvesta 
kutseoskused
professional skills
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:ametioskused
kutsekvalifikatsioon professional qualifications; vocational qualifications
kvalifikatsioon qualifications
Laiemad:oskused skills
Kitsamad:meremeheoskused seamanship
Seotud:atesteerimine attesting; evaluation of one's services
karjäärinõustamine career counselling; career guidance
karjääriplaneerimine career planning
kompetentsus competence
kutsealane tunnustamine professional recognition; recognition of professional qualifications
kutseeksamid qualification examinations
kutseharidus vocational education
kutsesobivus professional suitability
kutsesobivustestid aptitude tests
kutsevalik occupational choice
kutsevõistlused occupational competitions; vocational competitions
kutseõpe vocational training
kutseõppeasutused vocational schools
kvalifikatsiooninõuded job requirements; required qualifications; requirements for qualifications
osaoskused sub-skills
oskusteave know-how
professionaalsus professionalism
proovitööd test assignments
sertifitseerimine certification
tööringlus job rotation
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.