Prindi | E-postile | Salvesta 
jäätmekäitlus
waste handling; waste treatment
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, vedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist.
Asendab:jäätmehooldus waste management
jäätmetöötlus
jäätmeärastus waste removal
keskkonnateenused
Laiemad:kommunaalmajandus communal economy
kommunaalteenused municipal services; public utilities; utilities
Kitsamad:jäätmepõletus waste combution; waste incineration
jäätmete sorteerimine separation of wastes; waste sorting
jäätmevedu organised waste transport; waste transport
kompostimine composting
ladestamine landfill
sõnnikukäitlus manure handling
taaskasutus material recovery; recycling; waste recycling
utiliseerimine reclamation; recovery (waste); utilization (waste)
Seotud:jäätmed waste
jäätmekeskused waste sites; waste stations
jäätmekütused refuse-derived fuels; waste fuels
jäätmeload waste (management) permits
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.
44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA.