Prindi | E-postile | Salvesta 
reovesi
sewage
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Tugevasti saastatud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi.
Asendab:hallvesi
kanalisatsioonivesi
olmereovesi domestic wastewater
tootmisreovesi
Laiemad:vesi water
Seotud:heitvesi effluent; waste water
reoveepuhastus wastewater treatment
veereostus water intoxication; water poisoning
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA.