Prindi | E-postile | Salvesta 
kaitsealad
protected areas
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:kaitstavad alad
Laiemad:eripiirkonnad special areas
Kitsamad:biosfäärikaitsealad biosphere reserves
Coronado rahvusmets Coronado National Forest
geopargid geoparks
hoiumetsad protected forests
kaitsemetsad protection forests
looduskaitsealad nature preserves; wildlife reserves
loodusreservaadid nature reservations
maastikukaitsealad landscape protection areas; protected landscapes
Metsapoole botaanilis-zooloogiline kaitseala Metsapoole Botanical-Zoological Protected Area
muinsuskaitsealad heritage reserves
Pandivere veekaitseala Pandivere water protection area
pärandkooslused seminatural communities
püsielupaigad species' protection sites
rahvuspargid national parks
San Juani rahvusmets San Juan National Forest
sookaitsealad mire conservation areas; mire reserves; peatland protection areas; protected wetlands
vääriselupaigad key biotopes; key habitats
Seotud:hoiualad protected areas
huvimetsad forists of interest
kaitsealakaardid maps of protected areas
keelualad prohibited areas; restricted areas
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.