Prindi | E-postile | Salvesta 
kaasamine
inclusion; involvement
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Inimeste võimalus osaleda ühiskondlikus elus - kasutada ühiskonna ressursse ja teenuseid, osaleda otsustamisprotsessides ning tunda end ühiskonna täisväärtusliku osana.
Asendab:avalikkuse kaasamine
kaasatus
kodanike osalus civic engagement; civic participation
kogukonna kaasamine community involvement; community participation
osalus (ühiskond) participation (society); participation in social life
sotsiaalne kaasamine
sotsiaalne kaasatus social inclusion
sotsiaalne osalus social engagement; social involvement; social participation
ühiskondlik osalus
Seotud:avalik arheoloogia public archaeology
e-demokraatia e-democracy
eluslabor living lab
huvikaitse advocacy
inimõigused human rights
kaasav eelarve participatory budgeting
kaasav haridus inclusive education
kaasav juhtimine art of participatory leadership
kodanikualgatus civic initiative
kogukonnakeskne politseitöö community oriented policing; community policing
kogukonnapraktika practice of community
marginaalid (sotsiol.) marginal peoples; social marginality
mikrokrediit microcredit; microfinance
osalusdemokraatia participatory democracy
osaluskultuur participatory culture
poliitiline osalus political participation
puuetega inimesed disabled people; handicapped persons; persons with disabilities
sotsiaalkaitse social protection
sotsiaalkulud social costs
sotsiaalne integratsioon social integration
sotsiaalne sidusus social cohesion
sotsiaalne tõrjutus social exclusion
sotsiaalsed ettevõtted social enterprises; social entrepreneurship
sotsiaalsed võrgustikud social networks
töötud unemployed labour force
võrdsed võimalused equal opportunities
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.