Prindi | E-postile | Salvesta 
karjäärinõustamine
career counselling; career guidance
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:karjääri- ja kutsenõustamine career and vocational counseling
kutse- ja karjäärinõustamine vocational and career counseling
kutsenõustamine vocational counseling
Laiemad:nõustamine counseling; counselling
tööturuteenused employment services; labour market services
Seotud:elukestev õpe lifelong learning
elukutsed professions; specialities
eneseteostus self-actualization; self-realization
karjäär (teenistuskäik) career
karjääriplaneerimine career planning
konkurentsivõime competitiveness
kutseoskused professional skills
kutsesobivus professional suitability
kutsesuunitlus vocational guidance; vocational orientation
kutsevalik occupational choice
kutseõpe vocational training
tööhõive employment
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.