Prindi | E-postile | Salvesta 
infopädevus
information competencies
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Seletus: Teadmised ja oskused, kuidas infovajadust tunnetada, informatsiooni tulemuslikult otsida, kriitiliselt hinnata ja valida ning eetiliselt ja õiguslikult kasutada.
Asendab:infokirjaoskus information literacy
infooskus information skills
Seotud:arvutioskus computer literacy
digipädevus digital competence
digitaalne kihistumine digital divide
info information
infokäitumine information behavior; information behaviour
infootsing information retrieval; information seeking
infoteadus information science
infotöötlusoskused information-processing skills
lugejakoolitus library instruction
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.
53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.