Prindi | E-postile | Salvesta 
tehisõpe
automatic learning
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:automaatõpe automatic learning
masinõpe machine learning
Laiemad:intellektitehnika artificial intelligence
Kitsamad:geneetiline programmeerimine genetic programming
süvaõpe (inform.) deep learning; deep structured learning; hierarchical learning
teadmushõive knowledge aquisition; knowledge discovery
Seotud:abstraktsed automaadid abstract automata
andmekaeve data mining
andmeteadus data science
kõrgdimensionaalsed andmed high-dimensional data
mustriotsing pattern discovery; pattern mining; pattern search
PMML (programmeerimiskeel) PMML (programming language); Predictive Model Markup Language
statistiline analüüs statistical analysis
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.