Prindi | E-postile | Salvesta 
e-õpe
distributed learning; e-learning
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:e-kursused e-courses
sidusõpe online-learning
veebipõhine õpe web-based instruction
virtuaalõpe virtual learning
Laiemad:arvutipõhine õpe CAI; computer assisted instruction; computer assisted learning; computer based teaching; computer-aided learning
õppevormid forms of study
Kitsamad:m-õpe mobile learning
MOOCid Massive Open Online Courses; MOOCs
Seotud:digitaalinformatsioon digital information
digitaalne narratiiv digital storytelling
digitaalraamatukogud digital libraries
e-teavikud electronic resources
haridustehnoloogia educational technology
kaugõpe correspondence courses
kombineeritud õpe blended learning
mängustamine gamification
veebiseminarid webinars
videokonverentsid video-conferences
virtuaalraamatukogud virtual libraries
virtuaalülikoolid virtual universities
WebCT (tarkvara) Web Cours Tools
õpikeskkonnad (inform.) learning environments (inform.)
õppeinfosüsteemid education information systems; information systems in education
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.