Prindi | E-postile | Salvesta 
keskkonnakorraldus
environmental management
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Keskkonnanormide ja -standardite, keskkonnaekspertiiside ja -auditi korraldamine, keskkonnamärgiste rakendamine, keskkonnamõju hindamine jms avalikus, era- või mittetulundussektoris. On laiem mõiste kui keskkonnajuhtimine.
Asendab:keskkonnahooldus
Kitsamad:keskkonnaaudit environmental auditing; green audit
keskkonnajuhtimissüsteemid environmental management systems
keskkonnajärelevalve environment control
keskkonnakaitse environment protection
maastikuplaneerimine landscape design; landscape planning
Seotud:keskkonnaload environmental licences; environmental permits
keskkonnamajandus environmental economics
keskkonnamaksud environmental taxes
keskkonnamõjud environmental effects; environmental impacts
keskkonnateenistused environment services
keskkonnatehnika ecotechnology; environmental engineering; environmental technology
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.