Prindi | E-postile | Salvesta 
arvutipõhine õpe
CAI; computer assisted instruction; computer assisted learning; computer based teaching; computer-aided learning
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Õpetamine interaktiivse arvutikasutusega.
Asendab:arvutitugine ühesõpe computer-supported collaborative learning
raalõpe
Laiemad:õppemeetodid teaching methods
Kitsamad:e-õpe distributed learning; e-learning
Seotud:arvutioskus computer literacy
arvutiõpetus computer training
audiovisuaalne õpe audiovisual instruction
dialoogõpe dialogic learning
virtuaalülikoolid virtual universities
õpitarkvara training software
õppeinfosüsteemid education information systems; information systems in education
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.